Hejtman Michal Hašek se setkal s představiteli krajské rady Svazu důchodců

Hejtman Michal Hašek se v úterý 1. října 2013 setkal s představiteli krajské rady Svazu důchodců ČR a popřál jim u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá právě na první říjnový den.

Hejtman Hašek vyjádřil potěšení z velkého zájmu o Senior pasy, jejichž držitelů je už více než 120 tisíc ve všech krajích České republiky. „Mám radost, že roste také počet poskytovatelů nabízených služeb, kterých je už kolem čtyř tisíc,“ uvedl hejtman a připomněl podporu kraje seniorským organizacím i pokračující rozšiřování kapacit domovů pro seniory.
V následné diskusi zástupci jednotlivých organizací Svazu důchodců na jižní Moravě sdělovali své náměty pro lepší spolupráci s krajskou samosprávou.
Senior pasy jsou unikátním projektem Jihomoravského kraje, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let a postupně se rozšířil i do dalších regionů ČR. Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům Senior pasů (více informací je na www.seniorpasy.cz).

Svaz důchodců ČR vznikl v roce 1990 a jeho cílem je ochrana práv a oprávněných zájmů všech důchodců. Svaz se podílí i na humanitární činnosti, zejména poradenství, sousedské výpomoci či alternativní pečovatelské činnosti. Má své krajské rady i organizace v jednotlivých městech či větších obcích naší republiky.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK