Informace č.j.: JMK 66751/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK    66751 /2007               S-JMK 62052/2007 OKP                      Mgr. Klusáčková/541651234        21.5. 2007                                         
 
 
Korespondence s Regionální radou NUTS II jihovýchod -  poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 13.5.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s Regionální radou NUTS II jihovýchod“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „zastupitelstvo JMK dne 9.11.2006 schválilo založení akciové společnosti Thermal Pasohlávky. Požadujeme předat kopii korespondence JMK s Regionální radou NUTS II jihovýchod v souvislosti s akciovou společností Thermal Pasohlávky. Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Nedisponujeme Vámi požadovanými informacemi, resp. Vámi požadovanou korespondencí.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního