Informace č.j. JMK 67717/2007

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 


                                                                                               

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 67717/2007                Suchá/1522                                                  25.5.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 21.5.2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 66553/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii materiálu schváleného v bodě 13 na 118. zasedání Rady Jihomoravského kraje týkajícího se materiálu „OTEVŘENO!“.

 

Dále Vám na základě Vaší žádosti ze dne 21. 5. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 66575/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii materiálu schváleného v bodě 38 na 118. zasedání Rady Jihomoravského kraje týkajícího se zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

 

 

 
                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      sucha.marcela@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz