Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením Využití internetu v domácnosti - průzkum UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Archiv koncepčních dokumentů

Náhled
18.04.2019

Vyhodnocení KRP protidrogové politiky JMK na období 2010-2012

Krátkodobý realizační plán na období 2010 – 2012 a aktualizovaný Rámcový realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje na rok 2012 rozvíjely Strategii protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 - 2018. 

Náhled
18.04.2019

Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky JMK na období 2013-2015

Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky JMK rozvíjí Strategii protidrogové politiky JMK a je nástrojem pro její implementaci.Jednotlivé aktivity, hlavní a specifické cíle jsou zde podrobně definovány. 

Náhled
18.04.2019

Koncepce prevence kriminality JMK na období 2013 - 2016

10.04.2017

Program rozvoje kraje 2006–2009

08.03.2017

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje z roku 2006