Jednalo krajské zastupitelstvo

Zastupitelstvo projednalo petici za zachování Rychlé lékařské pomoci v Mikulově

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 19. září 2013 projednalo petici pro zachování Rychlé lékařské pomoci v Mikulově a schválilo návrh odpovědi zástupci petičního výboru.

Na základě diskuse, ve které kromě členů zastupitelstva vystoupil také zástupce petentů a ředitel Zdravotnické záchranné služby JMK Milan Klusák, bude v následujícím období vyhodnoceno fungování záchranářů na Mikulovsku. „Dáváme v odpovědi petentům najevo, že se celou záležitostí budeme zabývat na listopadovém zasedání krajského zastupitelstva, kdy bude předloženo vyhodnocení fungování zdravotnické záchranné služby za měsíce srpen, září a říjen a eventuálně předloženy návrhy na doplnění aktualizované koncepce zabezpečení zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Krajské zastupitelstvo schválilo v červnu letošního roku aktualizaci koncepce zabezpečení zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Jihomoravském kraji. Schválená koncepce vychází z nové legislativy v oblasti zdravotnictví. Této aktualizaci předcházely více než rok trvající analýzy činností souvisejících s organizací ZZS na jižní Moravě v uplynulých třech letech. Výsledkem by měla být komplexní změna v zajištění ZZS v celém Jihomoravském kraji s cílem dlouhodobě zajistit ZZS na vysoké odborné úrovni pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky.

K dobrovolným hasičům směřují miliony korun z krajského rozpočtu

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 19. září 2013 schválilo dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje.

Šlo o druhé kolo letošního dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje.

Poté, co krajské zastupitelstvo v červnu letošního roku schválilo rozdělení částky více než 22 milionů korun (podrobnosti http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Uploads/2932-7-Schvalene+dotace+pro+JSDHO+Jihomoravskeho+kraje+2013xls.aspx), dnes rozdělilo částku 7,037 milionů korun - konkrétní rozdělení částek ZDE (xls, 66 kB). Kromě toho zastupitelé schválili dotaci 700 tisíc korun obci Tavíkovice na pořízení hasičského auta T 815 (CAS 32).

„Jsem hrdý na to, že již od roku 2009 každoročně podporujeme dobrovolné hasiče na jižní Moravě v takovém rozsahu, nejvyšším proti ostatním regionům republiky. Rozhodně si to zaslouží, sami dobrovolně nasazují své životy v boji s ohněm i během mimořádných událostí,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Jde o dotace určené k zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí nejen na hašení požárů, ale i na záchranných pracích, při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech. Rozdělení dotací vychází z Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016, který byl schválen letos v únoru. Cílem programu je výrazné zlepšení materiálního vybavení jednotek dobrovolných hasičů zapojených do integrovaného záchranného systému kraje. Ty si mohou za dotace koupit či rekonstruovat automobily, cisternové stříkačky, zásahovou a pracovní výstroj a výzbroj, speciální vybavení pro záchranné a likvidační práce. Těm žadatelům, jejichž žádosti byly posouzeny a doporučeny odbornou komisí, poskytne kraj dotaci maximálně do 70 procent celkových výdajů.

Krajské zastupitelstvo dále schválilo dotaci ve výši 700 000 korun Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, krajskému sdružení hasičů a dotaci 380 000 korun Moravské hasičské jednotě. „Podporujeme nejen jednotky dobrovolných hasičů, ale jejich prostřednictvím i spolkový život v obcích. Dotace bude využita například na soutěže v požárním sportu, tábory pro mladé hasiče, výcvikové dny a besedy na téma požární prevence,“ řekl hejtman Michal Hašek.
 

Kraj pomůže Letovicím při sanaci sesuvu skály

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 19. září 2013 schválilo poskytnutí dotace ve výši 1,5 milionu korun městu Letovice na sanaci sesuvu skalního tělesa.

Skalní těleso (na pozemku města Letovice, p.č. 1856/1), svým stavem ohrožuje výrobní objekt soukromé společnosti nacházející se v jeho těsné blízkosti. Skalnatý svah je viditelně narušen a již několik měsíců dochází k sesuvům zeminy a skalní hmoty. V současné době je svah provizorně zajištěn dřevěnými vzpěrami, které naistalovalo město Letovice v měsíci červnu 2013.

„Podle předběžného rozpočtu projektu byly celkové náklady na sanaci vyčísleny na téměř tři miliony korun. Kraj se tedy rozhodl pomoci a vyhověl žádosti města Letovice o mimořádnou finanční podporu ze svého rozpočtu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK