Konference „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“

Dne 19. listopadu 2013 se v Brně uskuteční historicky první ročník konference na téma „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“, jejímiž pořadateli jsou Krajský úřad Jihomoravského kraje a společnost Qualiform, a. s.

Konference si klade za cíl seznámit zástupce organizací veřejné správy s hlavními východisky společensko-odpovědného chování a s jejich přínosem pro rozvoj kvality života komunity a prostředí, v nichž organizace působí a které svou činností bezprostředně ovlivňuje.

Na konferenci vystoupí přední odborníci z dané oblasti, kteří budou přednášet o smyslu společenské odpovědnosti a důvodech, proč se jí aktivně věnovat. Na příkladech dobré praxe budou účastníkům představeny praktické zkušenosti se zaváděním principů společenské odpovědnosti do každodenního chodu organizací, o nichž pohovoří zástupci neziskového sektoru společně s představiteli krajských úřadů, včetně Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Konference, nad níž převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, je určena zástupcům územně-samosprávných celků JMK a příspěvkových organizací zřizovaných JMK, představitelům ostatních krajských úřadů, odborníkům z akademické sféry a zájemcům z praxe.
Registrační formulář pro přihlášení na konferenci a podrobnější informace o programu naleznete níže.

 

PROGRAM KONFERENCE ZDE (pdf, 495 kB)


PŘIHLÁŠKA ZDE (doc, 56 kB)
foto JMK