Hodnotící mise ICOMOS posuzovala nominaci Mikulčicko-kopčanského areálu na seznam UNESCO

Úspěšně pokračují přípravy na zapsání Mikulčicko-kopčanského areálu do Seznamu světového dědictví UNESCO. V souladu s mezinárodními Pravidly pro provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví se ve dnech 10. až 12. září 2013 uskutečnila hodnotící mise mezinárodní nevládní organizace ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a historická sídla) do Mikulčic.

Cílem bylo získání informací pro posouzení společné sériové nominace České republiky a Slovenské republiky – „Památky Velké Moravy – Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech“ na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Tato mise, během které se ICOMOS zaměřuje především na prozkoumání, zda nominace splňuje kritéria autenticity a integrity a zda je vytvořen funkční plán správy nominované památky, je jedním z důležitých podkladů pro komplexní doporučení ICOMOS stran případného zápisu. Své celkové doporučení předloží ICOMOS Mezivládnímu výboru pro světové kulturní dědictví, který rozhoduje o případném zápisu navržené památky. Rozhodnutí Výboru bude České republice známo nejdříve v polovině roku 2014.

Jednání s misí se za českou stranu zúčastnili zástupci Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, České komise pro UNESCO, Národního památkového ústavu v Praze, Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, Městského úřadu v Hodoníně, obce Mikulčice a Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Vzhledem k tomu, že jde o společnou česko-slovenskou nominaci, byl jednání v Mikulčicích též přítomen zástupce Slovenské republiky. Péčí Ústavu archeologie a muzeologie FF MU měla mise též možnost seznámit se jako se srovnávacím materiálem s velkomoravským Pohanskem.
Po návštěvě Jihomoravského kraje a Slovanského hradiště v Mikulčicích, kde bylo těžiště jednání, se mise odebrala na Slovensko k posouzení území kostela sv. Margity Antiochijské v Kopčanech.