Uzavírka silnice I/43 v úseku Lipůvka - Lažany

V termínu 17. 9. 2013 - 1. 10. 2013 bude z důvodu celoplošné opravy povrchu uzavřena silnice I/43 v úseku od okružní křižovatky v Lipůvce po začátek obce Lažany.

Uzavírka bude úplná, mimo autobusů linkové osobní dopravy a vozidel Integrovaného záchranného systému (IZS). Obousměrná objízdná trasa bude vedena ze silnice I/43 z obce Lipůvka silnicí II/379 do města Blanska, silnicí II/374 do města Rájec-Jestřebí a silnicí II/377 do obce Bořitov zpět na silnicí I/43.