Přijetí studentů z evropského projektu „See New Possibility in Disability“

Ve středu 11. září 2013 radní Jihomoravského kraje Bohumila Beranová a Jaroslav Parolek přivítali v prostorách brněnského sídla krajského úřadu studenty z evropského projektu „See New Possibility in Disability“.

Tento tréninkový kurz byl podpořen grantem z programu Mládež v Akci Českou národní agenturou. Koná se od 7. do 14. září 2013 v Lednici na jižní Moravě a absolvují ho mladí lidé ze šesti zemí: České republiky, Polska, Rumunska, Itálie, Estonska a Portugalska. Projekt je zaměřen na pomoc zrakově a sluchově postiženým, aktivní občanství a sociální inkluzi. Více informací naleznete zde: www.eycb.eu .

foto JMKfoto JMK