Hejtmani pomohou s rozvojem Paktu zaměstnanosti

Rada Asociace krajů ČR (AKČR) se za předsednictví Michala Haška sešla dne 12. září 2013 ke svému jednání v Ústí nad Labem.

Jedním z ústředních bodů jednání hejtmanů byla i budoucnost čerpání fondů EU v letech 2014 - 2020. Potřeba zvýšené spolupráce s dotčenými ministerstvy, potřeba jasných pravidel a kontrol je téma, se kterým se hejtmani budou obracet na vládu ČR a budou prosazovat jasná a nezpochybnitelná pravidla, která budou bránit opakování situace známé z minulosti. Rada AKČR v souladu s tím ustanovila odbornou pracovní skupinu – Vyjednávací a expertní tým Asociace krajů pro nové programovací období 2014 – 2020, jako komunikační platformu AKČR s cílem vyjednat vhodné a efektivní role krajů v budoucím programovém období EU. Efektivní čerpání evropských prostředků je společným cílem Vlády ČR i krajů a to by měl být v budoucnosti neměnný zájem, bez ohledu na to, jaká politická reprezentace právě sedí ve Strakově akademii.

„Bohužel, minulá vláda udělala řadu negativních kroků směrem ke krajům a k Regionálním operačním programům. V současné době, ačkoliv vláda v demisi premiéra Jiřího Rusnoka dělá spolu s hejtmany mnoho kroků k nápravě, není možné v období dvou měsíců celou situaci kolem ROP napravit a zůstává tak důležitý úkol pro budoucí vládu vzešlou z voleb do Poslanecké sněmovny ČR,“ uvádí k tématu předseda rady AKČR Michal Hašek a dodává: “Premiér Jiří Rusnok a celá vláda s kraji korektně spolupracuje. Hejtmani k této problematice přistupují realisticky a bez přemrštěných požadavků. Cílem je náprava současného stavu a to bez ohledu na politické zabarvení jak vlády, tak vedení krajů“.

Moravskoslezský kraj prezentoval na jednání aktivitu pod názvem Pakt zaměstnanosti. Hlavní myšlenkou projektu je koordinace a strategie jednotlivých aktivit a respektování faktu, že zaměstnanost je prioritní téma pro aktivní populaci. Pakt zaměstnanosti není novinkou, v zemích OECD je zcela běžným projektem. Moravskoslezský kraj se inspiroval rakouským modelem. Pakt zaměstnanosti je strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji. Michal Hašek, předseda AKČR k prezentaci projektu řekl: „Strategickým zájmem státu musí být udržení zaměstnanosti a sociálního prostředí. Na severní Moravě bude muset zasáhnout vláda, to je evidentní, ale zároveň musíme od firem a společností vyžadovat jejich míru společenské odpovědnosti za region, ve kterém podnikají. Pakt zaměstnanosti hejtmani nejen podpoří, ale zároveň uděláme vše pro to, aby byl realizovatelný a přinesl jasné, měřitelné a pochopitelně pozitivní výsledky.“

Podrobná tisková zpráva je ZDE (doc, 37 kB)
foto JMKfoto JMK