Vzory nařízení obce


Vzor č. 1: Nařízení obce (vydané radou obce) (doc, 24 kB)


Vzor č. 2: Nařízení obce (vydané zastupitelstvem obce) (doc, 25 kB)
 

Vzor č. 3: Změna nařízení obce (doc, 27 kB)


Vzor č. 4: Zrušení nařízení obce (doc, 24 kB)


Vzor č. 5: Nařízení obce, kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení, a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí (doc, 30 kB)


Vzor č. 6: Nařízení obce, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy (doc, 30 kB)
 

Vzor č. 7: Nařízení obce, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel (doc, 32 kB)


Vzor č. 8: Nařízení obce, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť (doc, 30 kB)


Vzor č. 9: Nařízení obce, kterým se stanovují maximální ceny taxislužby osobní (doc, 30 kB)


Vzor č. 10: Nařízení obce, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (doc, 28 kB)


Vzor č. 11: Nařízení obce, kterým se stanovují maximální ceny za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny (doc, 28 kB)


Vzor č. 12: Nařízení obce, kterým se vymezují místní komunikace/úseky místních komunikací v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy (doc, 33 kB)


Vzor č. 13: Nařízení obce, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (doc, 33 kB)


Vzor č. 14: Nařízení obce, tržní řád/kterým se vydává tržní řád (doc, 76kB) 

 

Vzor č. 15: Nařízení obce, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje (doc, 49 kB)