Připravuje se zapsání verbuňku do registru UNESCO

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 5. září 2013 souhlasila s nominací Soutěže v interpretaci tradičního mužského sólového tance „verbuňk“ na zápis mezi Programy, projekty a činnosti, které nejlépe odrážejí zásady a cíle Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO do tzv. Registru osvědčených praktik.

Tradiční slovácký mužský tanec verbuňk byl již 4. listopadu 2008 zapsán na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního kulturního dědictví lidstva byl však generálním ředitelem UNESCO prohlášen již 25. listopadu 2005. „Verbuňk už je zapsán jako tanec na seznamu UNESCO. Nyní jde o zapsání tohoto unikátního mužského tance do takzvaného registru – což je praktický nástroj, který má naplnit zásady organizace UNESCO, tak aby tyto znalosti a zkušenosti bylo možno předávat také mezi dalšími zeměmi světa. S aktivitou přišlo Slovácké muzeum, což je příspěvková organizace Zlínského kraje, kde má tento lidový tanec taky svoje místo a bohatou historii. Jihomoravský kraj dnes vyjádřil svoji podporu s nominací soutěže v interpretaci tohoto tradičního mužského tance na zápis mezi projekty, programy a činnosti, které nejlépe odrážejí zásady úmluvy o UNESCO. Pod tímto šroubovitým úředním textem se skrývá faktická podpora jihomoravské samosprávy verbuňku tak, aby ještě více byla posílena jeho role, jako nemateriálního kulturního dědictví chráněného v rámci organizace UNESCO,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

V současné době vrcholí přípravy nominační dokumentace, jejímž vypracováním bylo pověřeno Slovácké muzeum. Nominaci bude počátkem roku 2014 podávat Ministerstvo kultury ČR. Zájem o nominaci již vyjádřila svým prohlášením o souhlasu se zápisem řada obcí Jihomoravského kraje a také představitelé Zlínského kraje. Souhlas se zápisem soutěže verbuňku do Registru svými podpisy vyslovili i malí verbíři, rodiče a vedoucí folklórních souborů.

foto JMK