foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj prodává stavby areálu v Brně-Chrlicích

Jedná se o areál bývalého stavebního odborného učiliště v Brně-Chrlicích sestávající z hlavní stavby, která je tvořena sedmi objekty (budovy školy-teoretické výuka, tělocvična, jídelna s kuchyní, ubytovna, kryt CO, budova školy-odborný výcvik, spojovací chodba), dvěma samostatnými budovami (strojovna, čerpací stanice vody), dvěma vedlejšími stavbami (dvě plynové kotelny), dvěma garážemi, inženýrskými stavbami a venkovními úpravami. Jednotlivé objekty jsou vzájemně provozně propojeny.
Areál je postaven na pozemcích ve vlastnictví třetích osob (z převážné části fyzické osoby), kterým náleží v souladu s § 3056 občanského zákoníku zákonné předkupní právo.  

 

Energetická náročnost budov (PENB): škola „A“ D/138 kWh/(m²·rok), škola „B“ D/167 kWh/(m²·rok), internát D/93 kWh/(m²·rok), tělocvična D/410 kWh/(m²·rok), jídelna C/392 kWh/(m²·rok). Bližší informace obsahují průkazy energetické náročnosti, do kterých je možné na vyžádání nahlédnout.
 

 Podrobnější informace podá Mgr. Barbora Drnovská na tel. 541 652 496, drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.

 

 Podmínky nabídkového řízení (zde).