Jihomoravský kraj prodává stavby areálu v Brně-Chrlicích

Jedná se o areál bývalého stavebního odborného učiliště v Brně-Chrlicích sestávající z hlavní stavby, která je tvořena sedmi objekty (budovy školy-teoretické výuka, tělocvična, jídelna s kuchyní, ubytovna, kryt CO, budova školy-odborný výcvik, spojovací chodba), dvěma samostatnými budovami (strojovna, čerpací stanice vody), dvěma vedlejšími stavbami (dvě plynové kotelny), dvěma garážemi, inženýrskými stavbami a venkovními úpravami. Jednotlivé objekty jsou vzájemně provozně propojeny.
Areál je postaven na pozemcích třetích osob (z převážné části fyzické osoby).
 

Bližší informace podá Mgr. Barbora Drnovská na tel. 541 652 496, drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.

 

Podmínky nabídkového řízení (zde).