Zahájení nového školního roku

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 2. září 2013 zúčastnil zahájení nového školního roku v Základní škole v Brně na Husově, kde popřál novým prvňáčkům.

Následně vše nejlepší do nového školního roku popřál rovněž pedagogům a studentům Střední zdravotnické školy v Brně na Jaselské ulici. Jak při setkání zdůraznil, ve školství působí mnoho pedagogů, kteří dělají svoji práci dobře a žáci i jejich rodiče je mají rádi. „Cením si toho, že práce ve školství je pro ně nejen povolání, ale i poslání. Chci jim za to poděkovat,“ uvedl hejtman Hašek.

Setkání se studenty a pedagogy škol zřizovaných Jihomoravským krajem se zúčastnili také náměstek hejtmana Stanislav Juránek – na Střední škole potravinářské a služeb v Brně a náměstek hejtmana Roman Celý - na SOŠ a SOU Vyškov.

V Jihomoravském kraji nastoupilo do 477 základních škol přibližně 88 000 školáků, tedy o několik set více než loni. Naopak na středních školách na jižní Moravě představuje počet studentů zhruba 54 000, tedy o více než dva tisíce méně než loni. Na střední školy nyní přicházejí nejslabší populační ročníky. Lze předpokládat, že počet žáků středních škol bude klesat až do školního roku 2017/18, teprve potom začne docházet k mírnému nárůstu.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK