Zemědělci oslavili jihomoravské dožínky

Na brněnském náměstí Svobody vyvrcholily v neděli 1. září 2013 oslavy zakončení žní. Přítomné zemědělce a návštěvníky slavností pozdravil hejtman Michal Hašek, pod jehož záštitou se oslavy uskutečnily, a tři ministři vlády ČR.

Vyvrcholení krajských dožínkových slavností se letos poprvé uskutečnilo ve spojení s Mezinárodním folklorním festivalem. Program, který již po desáté uspořádal Jihomoravský kraj společně s Regionální agrární komorou, zahájil tradiční krojovaný průvod, který se letos do místa konání vydal z Mendlova náměstí. Po následném „Poděkování za úrodu“ starobrněnským opatem Lukášem Evženem Martincem se uskutečnilo na náměstí Svobody dožínkové pásmo, které obstaral Klebetníček, folklorní soubor z Vyškova.

„Dožínky nepředstavují jen tradiční oslavu úrody, ale především jsou připomínkou těžké práce zemědělců,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. „Zemědělci jsou totiž závislí na počasí, které nemohou ovlivnit. S jistou nadsázkou se však dá říct, že kromě nevyzpytatelného počasí jim život často zbytečně komplikují i složité předpisy a mnohdy i nevšímavost centrálních orgánů. Náš kraj se v rámci platné legislativních a svých rozpočtových možností snaží jihomoravské zemědělství co nejvíce podporovat. Snažíme se přibližovat jeho produkty veřejnosti a zdůrazňovat tradiční význam zemědělství pro náš kraj – jižní Morava by totiž bez zemědělců nebyla jižní Moravou," řekl jihomoravský hejtman Hašek.

Jihomoravské dožínky se konají od roku 2004 a jsou nejen tradiční oslavou úrody na krajské úrovni, ale zejména pomáhají propagaci regionálních produktů od jihomoravských výrobců, jsou jedinečnou příležitostí pro prezentaci zemědělců a v neposlední řadě ukázkou folklorních tradic.

Součástí slavnosti byl jarmark lidových řemesel a dožínkový trh, ukázka různých druhů hospodářských zvířat a zemědělských strojů, přehlídka moderní i historické hasičské techniky, včetně koněspřežných stříkaček.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK