UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Metodická sdělení - archiv

07.09.2023

5/2014 Podrobný postup příspěvkových organizací při prodeji nepotřebného movitého majetku JMK předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím

Nahrazuje metodické sdělení č. 10/2011. 

21.11.2019

1/2015 Návrh účtového rozvrhu na rok 2015

Dodatek č. 5 k MS č. 9/2010.  

21.11.2019

1/2016 Návrh účtového rozvrhu na rok 2016

Dodatek č. 6 k metodickému sdělení č. 9/2010  

Náhled
21.11.2019

4/2016 Zrušení a aktualizace vybraných metodických sdělení

(doc, 47 kB) 

Náhled
21.11.2019

8/2016 Doporučený postup ověření krytí fondu investic finančními prostředky k 31. 12. 2016

(doc, 143 kB) - PLATNOST DO 30. 6. 2017 - 

Náhled
21.11.2019

3/2017 Doporučený postup ověření krytí fondu investic finančními prostředky k 31. 12. 2017

(doc, 143 kB) - PLATNOST DO 30. 6. 2018 - 

21.11.2019

1/2018 Návrh účtového rozvrhu na rok 2018

Dodatek č. 8 k metodickému sdělení č. 9/2010 

Náhled
21.11.2019

3/2018 Doporučený postup ověření krytí fondu investic finančními prostředky k 31. 12. 2018

(doc, 146 kB) - PLATNOST DO 30. 6. 2019 - 

Náhled
05.03.2018

6/2016 Majetek kulturní povahy

(doc, 92 kB) - NAHRAZENO - 

Náhled
12.05.2017

6/2015 Doporučený postup ověření krytí fondu investic finančními prostředky

(doc, 153 kB) - PLATNOST DO 30. 6. 2016 - 

Náhled
12.05.2017

2/2015 Bezúplatné nabytí majetku

(doc, 79 kB) -NAHRAZENO-  

Náhled
14.03.2016

3/2015 Příloha k účetní závěrce

- NAHRAZENO - (doc, 103 kB) 

Náhled
01.07.2019

4/2015 Postupy účtování transferů a investičního příspěvku od zřizovatele

(doc, 91 kB) - NAHRAZENO -