Kraj pomůže včelařům - mor včelího plodu bude dále monitorován

Rada Jihomoravského kraje na svém srpnovém jednání vybrala pro realizaci projektu monitoringu choroby Mor včelího plodu na území Jihomoravského kraje, VI. etapa nabídku Výzkumného ústavu včelařského z Máslovic.

Rada současně uzavřela s touto společností smlouvu o dílo. Jejím předmětem je zhotovení monitorovací studie „Monitoring choroby Mor včelího plodu na území Jihomoravského kraje, VI. etapa“ a provedení činností předcházejících tomuto zhotovení (nabídková cena 297 660 Kč včetně DPH). Půjde zejména o sběr a vyšetření směsných vzorků (celkem 700 vzorků) na přítomnost původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae, předání výsledků vyšetření směsných vzorků. Samotná studie bude obsahovat zejména: shrnutí stávající nákazové situace, popis cest šíření nákazy a možnosti prevence, odhad škod způsobených chorobou a návrh opatření k tlumení a prevenci nákazy. Součástí studie budou i tabulky a grafy dle potřeby. Společnost bude spolupracovat s jednotlivými okresními výbory Českého svazu včelařů. Ty určí území, na kterých se budou provádět laboratorní vyšetření a které budou spolupracovat při sběru vzorků.

V letech 2008 – 2012 byla na území Jihomoravského kraje provedena vyšetření včelstev na přítomnost moru včelího plodu. Na základě těchto průzkumů Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj v ohniscích nákazy provedla obvyklá opatření pro likvidaci nákazy. „V oblastech, kde nebyla prokázána nákaza, mohla být včelstva efektivněji využívána pro opylování i tvorbu včelích produktů. Celá akce pozitivně hodnotili jak včelaři a zemědělci, tak i krajská veterinární správa,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Na rok 2013 je plánována etapa kontroly oblastí s prokázaným výskytem nákazy, aby bylo možné zjistit aktuální stav napadení včelstev v těchto oblastech, případně pokračovat v realizaci vhodných opatření.

foto JMK