Vznikne cyklostezka Milotice – Svatobořice-Mistřín

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 26. srpna 2013 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 349 972 Kč z krajského rozpočtu v rámci Dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2013“ obci Svatobořice-Mistřín na realizaci projektu „Výstavba nové cyklostezky včetně nového dopravního značení (Milotice - Svatobořice-Mistřín, cesta vedoucí od zámku)“.

Jde o hrazení části nákladů akce, obci se podařilo získat spolufinancování na realizaci projektu ve výši 85 % celkových nákladů (3,97 milionů korun) z Regionálního operačního programu NUTS II – Jihovýchod. „Pro náš kraj je podpora cykloturistiky v rámci cestovního ruchu jednou z priorit. V rozpočtu kraje je jen pro tento rok na dotační program Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK vyčleněno 12,6 milionu korun. Přitom nejde o jediné prostředky z krajského rozpočtu - v rámci dotačního titulu Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v kraji bylo letos schváleno 1,3 milionu a na značení turistických tras a cyklistického značení 650 tisíc korun. V letošní cyklistické sezoně se tak síť cyklostezek pro obyvatele i návštěvníky Jihomoravského kraje rozšíří a změní k lepšímu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

foto JMK