foto 1 foto 2

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 byl schválen dne 13. listopadu 2014 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

 

Analytické části dokumentu:

Návrhová část:

Vypořádání připomínek k programové části je k dispozici zde (xls, 71 kB), zde (xls, 117 kB) a zde (xls, 100 kB)

Tisková zpráva z 13. září 2013

 

Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a další dokumenty související s procesem posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (proces SEA) jsou zveřejněny zde.

Vypořádání připomínek k vyhodnocení SEA je k dispozici zde (xls, 53 kB).

Závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí je zde (pdf, 112 kB).

Opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví jsou zveřejněna zde (doc, 25 kB).

 

Zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 je součástí projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00047.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.