Centrála cestovního ruchu Jižní Morava zkvalitňuje služby průvodců a pracovníků turistických informačních center

“Vědět a předávat - naučme se dobře postarat o své hosty” je název končícího projektu Centrály cestovního ruchu Jižní Morava a patří do série podobných akcí, jimiž Centrála usiluje o zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu na území Jihomoravského kraje a tedy i k zvyšování zájmu turistů o tuto destinaci.

Osobnosti Leoše Janáčka, Gregora Mendla či prvního československého prezidenta T. G. Masaryka byly vybrány jako téma pro zvyšování kvalifikace průvodců v cestovním ruchu a pracovníků turistických informačních center.

“Jde o to, aby při styku s turisty uměli doporučit tato jména, ukázat místa, jež jsou s vzpomínanými osobnostmi spojena, přiblížit základní momenty jejich života a díla. Kromě toho jsme ve spolupráci s Asociací průvodců ČR připravili ještě jedno téma - práci se zdravotně handicapovanými účastníky cestovního ruchu. Cílem bylo naučit se chápat specifické potřeby jednotlivců se zdravotním postižením a vycházet jim vstříc tak, aby se i oni mohli bez fyzických i psychologických bariér účastnit poznávání našeho regionu,” řekla na tiskové konferenci 13. srpna 2013 v Brně ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Zuzana Vojtová.

V rámci projektu Vědět a předávat byly připraveny specificky zaměřené učební texty věnované rodáku z Hodonína T. G. Masarykovi, brněnskému opatu Gregoru Mendelovi, jehož poznatky stály u zrodu učení o genetice, a také světovému skladateli Leoši Janáčkovi, který svůj život spojil s Brnem a sehrál v něm také mimořádnou roli organizátora hudebního a v širším měřítku kulturního života. Z diskuse během jednotlivých workshopů se zrodil také požadavek na další doplnění informací pro průvodce – tentokrát o připravenosti jednotlivých muzeí na práci s návštěvníky, vyžadujícími speciální přístup, ať už jsou to vozíčkáři, neslyšící, slabozrací, nebo osoby s autismem apod.
Podrobná tisková zpráva ZDE (doc, 132 kB)