Smogová situace byla odvolána

Díky příznivým rozptylovým podmínkám byla v pátek 9. srpna 2013 v 12:59 odvolána smogová situace pro území Jihomoravského kraje vyhlášená Českým hydrometeorologickým ústavem dne 8. srpna 2013.

Na reprezentativních stanicích imisního monitoringu i na dalších měřících stanicích padajících do smogového regulačního systému, došlo k výraznému poklesu koncentrací troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Není současně očekáváno zhoršení rozptylových podmínek nebo obnovení meteorologických podmínek podmiňující vysoké koncentrace.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ - www.chmi.cz , záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz , záložka Ovzduší.