Částečná uzavírka silnice I/42 v Brně v ulici Svatoplukova a Gajdošova

Upozorňujeme všechny řidiče, že od pátku 9. srpna 2013 od 23:00 hodin bude částečně omezen provoz na silnici I/42 „Brno – Velký městský okruh“ v úseku od křižovatky ulice Svatoplukova x Rokytova po křižovatku Gajdošova x Táborská.

Z důvodu celoplošné opravy vozovky silnice I. třídy v úseku od výjezdu z terminálu autobusů Stará osada po křižovatku ulic Gajdošova x Táborská v městské části Brno Židenice bude uzavřen v jednotlivých etapách postupně levý a pravý jízdní pás silnice I. třídy. Uzavírka bude začínat v křižovatce ulic Svatoplukova x Rokytova a bude končit v křižovatce ulic Gajdošova x Táborská.

Stavbu bude provádět právnická osoba Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 26271303, Skanska a.s, závod Morava jih, Divize silniční stavitelství, Bohunická 133/50, 619 00 Brno. Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 56, Praha 4 - Závod Brno, Šumavská 33, Brno IČ 65993390.

V pátek 9. 8. 2013 začnou práce na frézování obrusné vrstvy vozovky. Částečná uzavírka silnice I. třídy potrvá bez přerušení v jednotlivých etapách do 30. 8. 2013 do 23:00 hodin (dne 31. 08. 2013 do 20:00 – rezerva). Provoz v dotčeném úseku bude veden obousměrně postupně v pravém a levém jízdním pásu silnice I/42. Provoz bude vždy sveden do jednoho jízdního pruhu a veden volným jízdním pásem, obousměrný provoz bude oddělen přechodným svislým dopravním značením. V rámci uzavírky dojde postupně k částečnému nebo úplnému omezení vjezdu a výjezdu z ulic Bubeníčkova, Kaleckého, Hrozňatova, Táborská.
Upozorňujeme cestující na linkách MHD, že v rámci uzavírky dojde o víkendech k výluce na trolejbusové trati, neboť napájení trolejového vedení musí být po dobu frézování vozovky a pokládky živice z bezpečnostních důvodů odpojeno. Trolejbusy linek 25 a 26 budou z Tomkova náměstí odkloněny do Vozovny Husovice. Jako náhradní doprava bude prodloužena trasa autobusové linky x27 od Vinohrad ze Staré osady jednosměrně ulicemi Bubeníčkovou, Jana Svobody, Husovickou k Vozovně Husovice a dále ulicí Dačického, Dukelskou třídou, Provazníkovou, Svatoplukovou, Markéty Kuncové, Skopalíkovou, Koperníkovou, Bubeníčkovou do terminálu Stará osada a dále směr Vinohrady. Dále budou uzavírkou postupně ovlivněny autobusy na linkách 44, 55, 58, 64, 74, 75, 78, 84, N97, N99 a současně dojde ke změnám stanovišť zastávek autobusových linek v terminálu Stará osada a zastávek souvisejících na ulicích Bubeníčkova, Svatoplukova a Gajdošova.

Podrobnosti zde: http://dpmb.cz/#65  a zde http://dpmb.cz/#128 .

Uzavírka včetně objízdných tras bude řádně označena dopravním značením a technicky zabezpečena tak, aby byla z hlediska provozu vyhovující. Vzhledem ke značně překročené kapacitě vozidel na tomto úseku Velkého městského okruhu (více než 41 tisíc vozidel /24 hod dle údajů z celostátního sčítání dopravy v r. 2010), nelze však zajistit plynulost dopravy. Žádáme řidiče i všechny cestující tímto úsekem o trpělivost, bude nutné počítat se vznikem kolon a se zdržením.