Chystá se Dohoda o spolupráci s Trenčínským krajem

Rada Jihomoravského kraje na svém srpnovém jednání doporučila krajskému zastupitelstvu schválit Dohodu o spolupráci mezi Trenčianským samosprávným krajem a Jihomoravským krajem

„Dohoda se zaměřuje na podporu spolupráce v hospodářské oblasti, ve veletržní činnosti či v projektech ve vztahu k institucím Evropské unie. Počítá i s rozvojem dopravní infrastruktury či s dalším zlepšováním podmínek pro rozvoj Baťova kanálu. Samozřejmostí bude podpora společných projektů mezi středními školami, ale také výměna poznatků ve věci například kulturního dědictví,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Vzájemná neformální spolupráce probíhá již od vzniků obou krajů. Jde například o pravidelná setkávání členů samosprávy, účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně a Trenčíně, podporu Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině či společné příhraniční projekty podporované Evropskou unii. Zvláštní kapitolu vzájemné spolupráce tvoří podpora rozvoje Baťova kanálu a rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Horňácko.
foto JMK