Informace č.j.: JMK 62029/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 62029/2007                       S-JMK 62029/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213            21. 5. 2007                                        
 
 
„Probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 11. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.),
s názvem „
Žádost o informace podle zákona 106/99 - probíhající jednání k dokumentaci
pro územní rozhodnutí pro R52
“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti uvádíte: „Dne 17.10.2006 se ing. ach. Hamrlová zúčastnila jednání na ‘městském‘ úřadě Mikulov spolu s zástupci města, ŘSD, atd. Požadujeme sdělit
a) sdělení kdy a kde se některý pracovník KrÚ JMK zúčastnil jednání týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, a to za období od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost o informace
b) ke každému jednání dle bodu a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence
včetně pozvánky, zápisu/záznamu z jednání a kopií dokumentů získaných a předaných
při jednání.
Korespondencí se myslí korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a osobně předané dokumenty“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
k písm. a) Žádosti:
 
V daném období se zúčastnili zaměstnanci Jihomoravského kraje zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje těchto jednání:
 
aa) zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se zúčastnil jednání v Mikulově dne 8. 1. 2007,
 
bb) zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se zúčastnil jednání v Brně dne
5. 2. 2007,
 
cc) zaměstnanci Jihomoravského kraje zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se zúčastnili jednání v Mikulově dne 8. 3. 2007,
 
dd) zaměstnanci Jihomoravského kraje zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se zúčastnili jednání v Dolních Dunajovicích dne 21. 3. 2007,
 
ee) jednání v Pohořelicích dne 27. 3. 2007 se žádný zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje nezúčastnil,
 
ff) zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se zúčastnil jednání v Mikulově dne 17. 10. 2006,
 
gg) zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor dopravy, se zúčastnil jednání v Brně dne 30. 11. 2006,
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme tyto následující dokumenty (korespondenci) vztahující se k jednáním uvedeným shora, resp. sdělujeme Vám následující:
 
Ad aa) kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s ze dne 20. 12. 2006 zn. 202/1339/06 - pozvánka
na jednání a kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s. ze dne 12. 1. 2007 zn. 202/31/2007 – záznam z jednání, jehož přílohou je zápis z jednání konaného dne 8. 1. 2007 v Mikulově (poskytováno včetně „Prezenční listiny“),
 
Ad bb) kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s ze dne 11. 1. 2007 zn. 202/28/07 - pozvánka
na jednání, e-mail SUDOP PRAHA a.s. ze 12. 1. 2007 včetně přílohy (dopis SUDOP PRAHA a.s ze dne 11. 1. 2007 zn. 202/28/07 - pozvánka na jednání), a kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s. ze dne 12. 2. 2007 zn. 202/125/07 – záznam z jednání, jehož přílohou je zápis z jednání konaného dne 5. 2. 2007 v Brně (poskytováno včetně „Prezenční listiny“),
 
Ad cc) – kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s ze dne 27. 2. 2007 zn. 202/191/07- pozvánka
na jednání,
Ad dd) kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s. ze dne 12. 3. 2007 zn. 202/241/07 – pozvánka
na jednání, e-mail SUDOP PRAHA a.s. ze 12. 1. 2007 včetně přílohy (dopis SUDOP PRAHA a.s. ze dne 12. 3. 2007 zn. 202/241/07 – pozvánka na jednání), a kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s. ze dne 26. 3. ‘200‘ zn. 202/100/07 – záznam jednání, jehož přílohou je zápis z jednání konaného dne 21.3.2007 v Dolních Dunajovicích (poskytováno včetně „Prezenční listiny“),
 
Ad ee) kopie dopisu HBH Projekt spol. s r.o. ze dne 8. 3. 2007 č.j. 0446/06 – pozvánka
na jednání.
 
Ad ff) Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
Ad gg) kopie dopisu HBH Projekt spol. s r.o. ze dne 22. 11. 2007 č.j. 1996 / 06 – pozvánka
na jednání.
 
 
Žádnými dalšími Vámi požadovanými informacemi, resp. korespondencí nedisponujeme.
 
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                       
 
 
Přílohy: dle textu