Kraj podpoří vodní záchranáře na Nových Mlýnech

Rada Jihomoravského kraje doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 korun z rozpočtu Jihomoravského kraje Místní skupině Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Nové Mlýny na pořízení výstroje a ochranných prostředků, opravy a údržbu plovoucích zařízení a techniky. Stalo se tak na jejím srpnovém zasedání.

Členové Místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK Nové Mlýny nejen zajišťují bezpečnost v oblasti vodního díla Nové Mlýny, ale podílejí se také na záchranných akcích na vodních tocích splavných řek a na stojatých vodách v regionu a při živelných katastrofách na celém území České republiky.
foto JMK