Částečná uzavírka silnice I/42 v Brně v ulicích Svatoplukova a Gajdošova

Upozorňujeme všechny řidiče, že od soboty 3. srpna 2013 od 06:00 hodin bude částečně omezen provoz na silnici I/42 „Brno – Velký městský okruh“ v úseku ulic Rokytova – Hrozňatova.

Z důvodu celoplošné opravy vozovky silnice I. třídy v úseku od výjezdu z terminálu autobusů Stará osada po křižovatku ulic Svatoplukova – Bubeníčkova – Gajdošova v městské části Brno-Židenice bude uzavřen levý jízdní pás silnice I. třídy. Uzavírka bude začínat v křižovatce ulic Svatoplukova a Rokytova a bude končit v křižovatce ulic Gajdošova a Hrozňatova.

V sobotu 3. srpna 2013 začnou práce na frézování obrusné vrstvy vozovky. Částečná uzavírka silnice I. třídy potrvá bez přerušení do pondělí 5. srpna 2013 do 05:00 hodin. Provoz v dotčeném úseku bude veden obousměrně v pravém jízdním pásu silnice I/42 (ve směru Olomouc), obousměrný provoz bude oddělen přechodným svislým dopravním značením. Provoz ve směru Olomouc bude sveden do jednoho jízdního pruhu v křižovatce ulic Svatoplukova a Rokytova a zpět do stávajícího stavu v křižovatce ulic Gajdošova a Hrozňatova. Provoz ve směru Svitavy bude stažen do jednoho jízdního pruhu na křižovatce ulic Gajdošova a Hrozňatova a převeden do protisměrného jízdního pásu, zpět do stávajícího stavu bude převeden v křižovatce ulic Svatoplukova a Rokytova. Levé odbočení ze směru od ulice Gajdošova do ulice Bubeníčkova nebude umožněno, vjezd z ulice Bubeníčkova na ulici Svatoplukova (směr Svitavy) bude umožněn pouze jedním jízdním pruhem. Vjezd a výjezd z ulice Svatoplukova do a z ulice Meluzínova nebude umožněn.

Upozorňujeme cestující na linkách MHD, že v rámci uzavírky dojde k výluce na trolejbusové trati, neboť napájení trolejového vedení musí být po dobu frézování vozovky a pokládky živice z bezpečnostních důvodů odpojeno. Trolejbusové linky MHD 25 a 26 budou z Tomkova náměstí odkloněny do vozovny Husovice a ve vyřazeném úseku nahrazeny prodlouženou trasou autobusové linky x27, od Vinohrad ze Staré osady bude trasa vedena ulicemi Bubeníčkovou, Jana Svobody, Husovickou k vozovně Husovice a dále ulicemi Dačického, Dukelskou třídou, Provazníkovou a Svatoplukovou směr Stará osada a Vinohrady. Podrobnosti zde: http://dpmb.cz/#128 .

Uzavírka včetně objízdné trasy bude řádně označena dopravním značením a technicky zabezpečena tak, aby byla z hlediska provozu vyhovující. Vzhledem ke značně překročené kapacitě vozidel na tomto úseku Velkého městského okruhu (více než 41 tisíc vozidel /24 hod dle údajů z celostátního sčítání dopravy v roce 2010), nelze však zajistit plynulost dopravy. Žádáme řidiče i všechny cestující tímto úsekem o trpělivost, bude nutné počítat se vznikem kolon a se zdržením.