Rada projednala zprávu o vyřizování podnětů doručených na krajskou protikorupční linku

Rada projednala zprávu o vyřizování podnětů doručených na krajskou protikorupční linku

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 1. srpna 2013 projednala zprávu o vyřizování podnětů doručených na Protikorupční linku Jihomoravského kraje od 1. ledna do 30. června letošního roku.

Během tohoto období bylo prostřednictvím Protikorupční linky podáno 9 podnětů (z toho 6 anonymních). V písemné podobě byly doručeny 4 podněty a stejný počet podnětů byl dodán elektronicky, jeden pak telefonicky.

„Z celkového počtu podnětů se jich pět týkalo Jihomoravského kraje, jeho orgánů, zaměstnanců, členů nebo příspěvkových organizací zřízených krajem. Jeden z těchto podnětů byl postoupen odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky k vyřízení ředitelce Krajského úřadu Jihomoravského kraje (následně byl předán orgánům činným v trestním řízení). Předmětem šetření ze strany pracovníků protikorupční linky se staly další čtyři podněty, u nichž však po prověření nebyly zjištěny indicie nasvědčující korupčnímu jednání ze strany dotčených subjektů,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Zbývající čtyři podněty, jež se netýkaly Jihomoravského kraje, pak byly vzhledem ke svému obsahu postoupeny orgánům činným v trestním řízení.

Protikorupční linka Jihomoravského kraje byla zřízena 1. listopadu 2010. Od této doby bylo jejím prostřednictvím podáno celkem 90 podnětů.

Tým žáků ISŠ automobilní v Brně se zúčastní celosvětového finále soutěže „F 1 ve školách“ v Texasu

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 1. srpna 2013 doporučila krajskému zastupitelstvu stanovit závazný ukazatel – příspěvek na provoz účelově určený ve výši 100 000 korun pro Integrovanou střední školu automobilní sídlící v Křižíkově ulici v Brně na zajištění účasti na celosvětovém finále soutěže „F1 ve školách“.

„Tým žáků Integrované střední školy automobilní zvítězil 8. června 2013 na celostátním finále soutěže F1 ve školách a postoupil do celosvětového finále, které se uskuteční v listopadu 2013 v texaském Austinu. V této soutěži žáci středních škol navrhují, konstruují, vyrábějí a závodí s vlastním modelem formule 1. Jejich úkolem je mimo jiné zajištění finančních prostředků od sponzorů, realizace marketingové kampaně, vytvoření prezentačních boxů,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Náklady na účast žáků na celosvětovém finále činí téměř 1 milion korun a zahrnují náklady na materiál a výrobu modelu formule 1, marketing a propagaci, technické a jazykové školení členů týmu, přípravu týmového oblečení a prezentačního boxu, dopravu a ubytování účastníků soutěže. Část nákladů hradí organizátor soutěže, škola, sponzoři a partneři týmu. Částka 100 000 korun z krajského rozpočtu bude použita na přípravu a účast týmu v celosvětovém finále.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK