Zasedala Bezpečnostní rada kraje

V budově Krajského úřadu JMK v Brně se v úterý 30. července 2013 konalo zasedání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje. K hlavním tématům jednání patřila především vyhodnocení cvičení ZÓNA 2013 a informace o letošních povodních. Jednání řídil hejtman Michal Hašek.

„Podrobně jsme se zabývali cvičením ZÓNA 2013, které se konalo v březnu a mělo za námět mimořádnou událost v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Potvrdilo se, že cvičení bylo přínosem pro orgány krizového řízení, cvičící krizové štáby a složky Integrovaného záchranného systému v rámci Jihomoravského kraje, které získaly zkušenosti z řešení krizové situace velkého rozsahu. Šlo zejména o komunikaci velkého počtu krizových štábů, stanovování priorit a přijímání včasných rozhodnutí kompetentními orgány. Během cvičení nebyly zjištěny závažné nedostatky, bude třeba pouze upřesnit obecné postupy uvedené ve Vnějším havarijním plánu Jaderné elektrárny Dukovany,“ uvedl hejtman Hašek.

Bezpečnostní rada se rovněž věnovala podpoře složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje v zasažených českých krajích při letošních povodních a řešení mimořádných situací při přívalových deštích na území jižní Moravy (ve dnech 24. až 26. června 2013 vyjeli hasiči celkem k 159 událostem, které měly souvislost s vydatnými srážkami na území Jihomoravského kraje). Její členové se rovněž věnovali samovolnému spuštění sirén v Jihomoravském kraji dne 27. června 2013. „V současné době nás informovalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, že v důsledku zmiňované poruchy bude sestavena komise, která vyhodnotí příčinu vzniku závady a bude dále řešit, jak důsledkům případné závady předejít nebo ji eliminovat na minimum. Jednou z možností je výstavba modernizovanějšího systému,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Na závěr jednání Bezpečnostní rady kraje hejtman Hašek předal medaile Jihomoravského kraje členům jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Mezi oceněnými byli například členové Vodní záchranné služby Brno-město, vítězové soutěže Hasič roku, účastníci cvičení ZÓNA 2013 a zasahující při letošních povodních.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK