Anketa společenské odpovědnosti – možnost hlasování pro Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj se již podruhé zapojil do celorepublikového hlasování o společensky odpovědnou organizaci, které probíhá v rámci 4. ročníku Ankety společenské odpovědnosti http://www.institutso.com/anketa-spolecenske-odpovednosti.html  .

Hlavním cílem ankety je zviditelnit všechny subjekty, které považují svou odpovědnost vůči lidem - společnosti (resp. komunitě), kvalitě, svým zaměstnancům a životnímu prostředí za významnou a integruje ji do svých každodenních aktivit. Společenská odpovědnost znamená dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních operací úřadu a interakcí s vnějšími subjekty; jedná se o aktivity, které jsou nad rámec legislativních požadavků.

Jihomoravský kraj v tomto rámci realizuje např.: zapojování veřejnosti do rozhodování, aktivity v rámci Projektu Zdravý Jihomoravský kraj, darování krve svými zaměstnanci, aktivity související s péčí o zaměstnance včetně rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Dále vzdělává své zaměstnance, pokud jde o poskytování první pomoci i v oblasti používání znakového jazyka. V roce 2012 uvedl do provozu ve vlastních prostorách firemní mateřskou školku.

Veřejnost může v rámci Ankety společenské odpovědnosti za rok 2013 hlasovat pro organizace v osmi kategoriích. Považujete-li Jihomoravský kraj za společensky odpovědný (jde vstříc svým obyvatelům, zaměstnancům, životnímu prostředí) pak mu i Vy můžete vyjádřit svou podporu. Hlasování je zpřístupněno na webových stránkách Institutu: http://www.institutso.com/hlasovani-v-ankete.html  a to do 31. prosince 2013.