TK 18. 5. 2007

Tisková konference 18. května 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiskové konference se zúčastnil hejtman Stanislav Juránek - hovořil na ní o chystaném summitu prezidentů v Brně a Ceně Jihomoravského kraje. Náměstek hejtmana Igor Poledňák poté pozval novináře na premiéru filmu Salve Moravia a člen Rady JMK Jan Letocha přiblížil konferenci o památkách v Jihlavě a literární soutěž Skrytá paměť Moravy. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha informoval o šetření spokojenosti, výběrových řízeních a nových volbách v obci Zálesná Zhoř.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání prezidentů v Brně

 

Ve dnech 24. až 26. května 2007 se v Brně na pozvání prezidenta Václava Klause uskuteční největší letošní politická a společenská akce v České republice – setkání prezidentů středoevropských, jihoevropských a východoevropských států.

Podrobnější informace o tomto summitu včetně programu jsou zveřejněny na www.czech-summit.cz .

Hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek se s prezidenty setká v pátek 25. května dopoledne při slavnostním uvítacím ceremoniálu na náměstí Svobody a zúčastní se      s nimi společného oběda. Hlavy států rovněž od něj obdrží dar Jihomoravského kraje – skleněné vázy, misky a svícny s velkomoravskými motivy.

Představitelé Jihomoravského kraje se rovněž zúčastní pátečního večerního programu summitu – představení v Mahenově divadle v Brně. Před začátkem představení hejtman Juránek přivítá přítomné a po skončení se zúčastní slavnostní večeře na Špilberku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiéra filmu Salve Moravia

 

Ve čtvrtek 31. května 2007 v 19:00 hod. se v Divadle Husa na provázku v Brně uskuteční premiéra filmu Moniky a Břetislava Rychlíkových „Salve Moravia (jižní Morava – zpívaná krajina)“. Film byl zhotoven na zakázku Jihomoravského kraje, vyrobila ho společnost PLUM PRODUCTION, s. r. o., a natáčel se po dobu více než jednoho roku v mnoha jihomoravských lokalitách (např. Brno, Křtiny, Moravský kras, Kyjov, Rajhrad, Znojmo, Velká nad Veličkou, Velké Pavlovice, Žarošice, Veselí nad Moravou, Petrovice, Vnorovy, Strážnice).

Film je uměleckou výpovědí o Jihomoravském kraji a s důrazem na vizuální a výtvarnou stránku zachycuje jeho jedinečnost a svébytnost, tradice i současnost.

 

Na filmu spolupracovali:

Zvuk: Vladimír Chrastil, Michal Míček, Robert Dufek

Zvukový mix: Vladimír Chrastil

Fotografie: Jan Šilpoch

Střih: Anna Ryndová

Produkce: Monika Rychlíková

Producent: Jan Lederer – PLUM PRODUCTION, s.r.o.

Kamera: Jiří Kovář, Vladan Vála

Námět, scénář, režie: Monika Rychlíková, Břetislav Rychlík

 

 

Konference k důležitosti péče o kulturní dědictví

 

Poprvé v historii existence krajů se letos v květnu na Vysočině uskuteční jedinečná konference věnující se důležitosti péče o kulturní dědictví. Pod názvem „Kraje a péče o kulturní dědictví Jihlava 2007“ se budou uceleně a za přítomnosti odborníků prezentovat názory, možnosti a způsoby řešení otázek památkové péče, včetně financování.

K ústředním tématům diskuse budou patřit stávající památkový zákon, reforma finanční politiky státu a změny vedoucí ke zvýšení efektivnosti stávajícího pilíře státní památkové péče, Národního památkového ústavu.  Mezi účastníky konference bude ministr kultury České republiky Václav Jehlička  a generální ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie.

Konference je určena a organizována především pro představitele krajských a obecních samospráv, pro odborníky ve státní správě a pro všechny partnerské skupiny zajímající se o památkovou péči. 

Konference „Kraje a péče o kulturní dědictví Jihlava 2007“ se koná pod záštitou Asociace krajů ČR. První den, 21. květen 2007, bude věnován odborným příspěvkům a bude se konat v prostorách sídla kraje Vysočina v Jihlavě. Večer budou moci účastníci konference shlédnout slavnostní program v Horáckém divadle Jihlava u příležitosti předání ocenění kulturního počinu roku - Zlatá jeřabina. Druhý den je věnován odborně zaměřeným exkurzím po Vysočině s cílem ukázat hostům nejvýznamnější památky tohoto kraje.

Více informací: Jana Zadražilová, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, tel.: 564 602 357

 

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy

 

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy vyhlášená Jihomoravským krajem u příležitosti státního svátku 17.  listopadu minulého roku zaznamenala nevídaný ohlas. Více než sto prozaických příspěvků se sešlo v Památníku písemnictví na Moravě, který je společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně organizátorem soutěže. V současné době se porotci seznamují s došlými literárními pracemi ve dvou kategoriích; I. kategorie autorů ve věku od 12 do 15 let, II. kategorie ve věku od 16 do 19 let. 

Texty má do konce května posoudit pětičlenná porota. Zasedají v ní básník Vít Slíva, Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě, Tomáš Sedláček z Českého rozhlasu Brno a vysokoškolští učitelé Jarmila Bednaříková z Filosofické fakulty MU v Brně a David Kroča z Pedagogické fakulty MU v Brně. Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v pátek 22. června 2007 v 15 hodin v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky.

Více informací:

Mgr. Kateřina Vávrová

Památník písemnictví na Moravě

tel. 547 229 136

mail: pamatnik.rajhrad@quick.cz

 

 

Šetření spokojenosti občanů s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje

 

V období od 8. do 26. března 2007 probíhalo v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) šetření spokojenosti občanů s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Toto šetření se uskutečnilo již podruhé (poprvé na konci roku 2005) a probíhalo formou dotazníků, se kterými oslovovaly pracovnice odboru kontrolního a právního občany (zákazníky), kteří po vyřízení svých záležitostí opouštěli budovu KrÚ  JMK. Dotazníkové šetření probíhalo především v dopoledních hodinách, kdy je návštěvnost Krajského úřadu větší. Během uvedeného období bylo osloveno 386 občanů, z nichž 186 odmítlo dotazník vyplnit nejčastěji z časových důvodů a z  důvodu toho, že byli pouze učinit podání na podatelně. Odpovězeno bylo tedy na 200 dotazníků.

Dotazník obsahoval 20 otázek, k nimž respondenti zpravidla přiřazovali odpověď vyjadřující míru jejich spokojenosti ve škále: zcela spokojen(a), převážně spokojen(a), středně spokojen(a), převážně nespokojen(a), zcela nespokojen(a). Při vyhodnocení byla sledována i kategorie neodpověděl(a). U každé otázky měli občané rovněž možnost slovního vyjádření.

S celkovou úrovní činnosti KrÚ JMK je zcela a převážně spokojeno 89 % respondentů. Výrazně pozitivně hodnotili občané zejména slušnost a vlídnost pracovníků KrÚ JMK (zcela a převážně spokojeno 98 % respondentů), vstřícnost a aktivní chování (ochotou pomoci, poradit) pracovníků KrÚ (zcela a převážně spokojeno 91 %). S množstvím, kvalitou, dostupností a transparentností informací poskytovaných ze strany KrÚ JMK je zcela a převážně spokojeno 77 % respondentů, převážně a zcela nespokojeno je v této oblasti 3,5 % respondentů. Svou ochotu podílet se na spolupráci s KrÚ JMK (např. angažovat se při navrhování služeb a produktů) vyjádřilo 56 % dotazovaných.

Pozitivně hodnotili občané rozsah otevírací doby úřadu (zcela a převážně spokojeno 87,5 %), s čekacími dobami na vyřízení své záležitosti je zcela a převážně spokojeno 80,5 % respondentů. I ve slovním hodnocení ocenili orientační a značící systém v okolí budovy KrÚ, který má navádět automobily i pěší (zcela a převážně spokojeno 69 %), negativně se v tomto kritériu projevily omezené možnosti parkování. Objevily se rovněž připomínky ohledně problematického pohybu pro postižené po budově a k vybavení WC. Tyto náměty budou prověřeny.

 

Šetření spokojenosti zástupců obcí s činností úřadu

 

V období od 27. února do 15. dubna 2007 byly na internetu k dispozici dotazníky k šetření spokojenosti s činností KrÚ JMK určené zástupcům obcí – starostům a tajemníkům a předsedům mikroregionů. V konečném součtu bylo odpovězeno 132 dotazníků určených obcím (z celkového počtu 673 obcí) a 6 dotazníků určených mikroregionům (z celkového počtu 64 mikroregionů). Malý zájem představitelů mikroregionů je způsoben pravděpodobně tím, že v čele mikroregionů stojí zpravidla starostové obcí, kteří vyplnili dotazník určený právě starostům.

Starostové odpovídali na osm okruhů otázek, dále vyjadřovali celkovou spokojenost se službami KrÚ JMK a mohli rovněž napsat připomínky a návrhy ke zvýšení kvality činnosti úřadu.

Z dotazníků kromě jiného vyplývá, že starostové preferují jako komunikační prostředek        e-mail, pouze při odborných konzultacích a pomoci při realizování projektů dávají přednost osobní schůzce. Pokud jde o informace poskytované KrÚ, s rychlostí, včasností i odbornou úrovní je velmi a spíše spokojeno 91 % starostů. Při hodnocení webových stránek kraje respondenti oceňovali především jejich odbornou úroveň (velmi a spíše spokojeno 93 %) a aktuálnost (velmi a spíše spokojeno 86 %), kritičtěji hodnotili jednoduchost a srozumitelnost (velmi a spíše spokojeno 64 %). Kladně byla hodnocena rovněž metodická pomoc poskytovaná KrÚ, zejména její odborná úroveň (velmi a spíše spokojeno 94 %). 

Jak vyplývá ze slovního hodnocení, starostové přivítali organizování porad v jednotlivých okresních městech. Vysoce kladně byl hodnocen přístup pracovníků KrÚ k zástupcům obcí: s formulací, že mají snahu porozumět problémům našeho města/obce a pomáhat při jejich řešení zcela a spíše souhlasí 91 % respondentů, stejné množství jich je přesvědčeno, že pracovníci KrÚ odpovídají dostatečně rychle na e-maily. Pokud jde o celkovou spokojenost se službami KrÚ, velmi spokojeno a spokojeno je 85 % respondentů.

 

 

Výběrová řízení

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 17. května 2007 vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace.

RJMK toto výběrové řízení vyhlásila opakovaně. Poprvé se tak stalo na schůzi RJMK dne 15. března 2007, usnesením č. 6480/07/R 107. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, které výběrová komise na svém prvním jednání dne 23. dubna 2007 vyřadila z výběrového řízení z důvodu nesplnění požadavku na obor vzdělání a pro nesplnění podmínky praxe ve vedoucí funkci. Výběrové řízení potom RJMK ukončila.

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 17. května 2007 vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace.

I toto výběrové řízení RJMK vyhlásila opakovaně. Poprvé se tak stalo na schůzi RJMK dne 15. března 2007, usnesením č. 6481/07/R 107. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči, které výběrová komise na svém prvním jednání dne 19. dubna 2007 vyřadila z výběrového řízení z důvodu nesplnění požadavku na obor vzdělání.  Výběrové řízení potom RJMK ukončila.

 

 

Nové volby v obci Zálesná Zhoř

 

Ministr vnitra vyhlásil nové volby do zastupitelstva obce Zálesná Zhoř na den 22. září 2007. Volby se budou v obci konat v jednom dni od 7,00 do 22,00 hod. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Zálesná Zhoř je zveřejněno ve  Sbírce zákonů pod č. 103 s datem rozeslání dne 9. května  2007, což je den vyhlášení voleb.

Důvodem vyhlášení nových voleb do zastupitelstva této obce je skutečnost, že počet členů zastupitelstva obce klesl pod hranici 5 (z původně sedmičlenného zastupitelstva odstoupili tři zastupitelé za „Sdružení nezávislých kandidátů Zálesná Zhoř“ a tato volební strana neměla žádné náhradníky).

Úkoly k zabezpečení těchto voleb, které vyplývají ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a jsou rozpracované i v  harmonogramu úkolů a lhůt  zaslaném Ministerstvem vnitra ČR, budou jednotlivé volební orgány (včetně krajského úřadu) plnit od měsíce června 2007.

Protože starosta obce rezignaci nepodal, bude plnit všechny úkoly, které vyplývají starostovi obce ze  zákona o volbách do zastupitelstev obcí při přípravě voleb v obci. Krajský úřad Jihomoravského kraje je volební orgán, který organizačně a technicky zabezpečuje nové volby v kraji (v tomto případě v obci Zálesná Zhoř), provádí kontrolu průběhu hlasování ve volební místnosti v den voleb, řeší případné stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce.

Registračním úřadem pro podání kandidátních listin je Městský úřad Rosice. Termín pro podání kandidátních listin je 18. července 2007 do 16,00 hodin.