Informace č.j.: JMK 66211/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK     66211 /2007             S-JMK59423/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                          17.5. 2007                                         
 
 
Probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 1. kvartál 2007 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 6.5.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost občanského sdružení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 - probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 1. kvartál 2007“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti „dne 17.10.2006 se ing. ach. Hamrlová zúčastnila jednání na městském úřadě Mikulov spolu se zástupci města, ŘSD, atd. Požadujeme sdělit
a) sdělení, kdy a kde se některý pracovník KrÚ JMK zúčastnil jednání týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, a to za období od 1.1.2007 do 31.3.2007
b) ke každému jednání dle bodu a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence včetně pozvánky, zápisu/záznamu z jednání a kopií dokumentů získaných a předaných při jednání.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná
“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
V daném období se zúčastnili zaměstnanci Jihomoravského kraje zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje těchto jednání:
 
aa) zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se zúčastnil jednání v Mikulově dne 8.1.2007,
 
bb) zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se zúčastnil jednání v Brně dne 5.2.2007,
 
cc) zaměstnanci Jihomoravského kraje zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se zúčastnili jednání v Mikulově dne 8.3.2007,
 
dd) zaměstnanci Jihomoravského kraje zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se zúčastnili jednání v Dolních Dunajovicích dne 21.3..2007,
 
ee) jednání v Pohořelicích dne 27.3.2007 se žádný zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje nezúčastnil.
 
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme tyto následující dokumenty, resp. korespondenci, vztahující se k jednáním uvedeným shora:
 
Ad aa) kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s ze dne 20.12.2006 zn. 202/1339/06- pozvánka na jednání a kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s. ze dne 12.1.2007 zn. 202/31/2007 – záznam z jednání, jehož přílohou je zápis z jednání konaného dne 8.1.2007 v Mikulově,
 
Ad bb) kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s ze dne 11.1.2007 zn. 202/28/07 - pozvánka na jednání, e-mail SUDOP PRAHA a.s. ze 12.1.2007, včetně přílohy, a kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s. ze dne 12.2.2007 zn. 202/125/07 – záznam z jednání, jehož přílohou je zápis z jednání konaného dne 5.2.2007 v Brně,
 
Ad cc) – kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s ze dne 27.2.2007 zn. 202/191/07- pozvánka na jednání; tato kopie dopisu již Vám byla poskytnuta – viz přiložená kopie dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11.5.2007 č.j. JMK 56747/2007,
 
Ad dd) kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s. ze dne 12.3.2007 zn. 202/241/07 – pozvánka na jednání, e-mail SUDOP PRAHA a.s. ze 12.1.2007, včetně přílohy, a kopie dopisu SUDOP PRAHA a.s. ze dne 26.3.200 zn. 202/100/07 – záznam jednání, jehož přílohou je zápis z jednání konaného dne 21.3.2007 v Dolních Dunajovicích,
 
Ad ee) kopie dopisu HBH Projekt spol. s r.o. ze dne 8.3.2007 č.j. 0446/06 – pozvánka na jednání.
 
 
 
Žádnými dalšími Vámi požadovanými informacemi, resp. korespondencí nedisponujeme.
 
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního          
                                                                             
 
 
 
Přílohy: dle textu