Projekt "Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu CZ-AT" (ERRAM CZ-AT)

 

Výchozí situace a zdůvodnění projektu:

Dostupnost sociálních institucí a hospodářských zařízení, stejně jako pracovních sil, jsou důležitými faktory při rozhodování o výběru lokality. Díky rozvoji veřejné, technické a dopravní infrastruktury v příhraniční oblasti Dolního Rakouska a českých příhraničních krajů se zásadně mění kvalita hospodářských a sídelních lokalit v zájmovém území. Pro strategické rozhodování v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje jsou z přeshraniční perspektivy informace o dopadech velmi významné. Země Dolní Rakousko "Prostorovou analýzu dostupnosti území pomocí rastrového modelu" (krátce ERRAM) již velmi úspěšně využívá ke znázornění dostupností.

Proto má být "Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu" (krátce ERRAM) spolkové země Dolního Rakouska dále rozvinuta, vytvořena přeshraniční databáze a zpřístupněna všem na projektu zúčastněným partnerům. Bude tak možné stanovit potenciály lokalit v regionech i přeshraničně, v užším prostoru a nezávisle na správních a státních hranicích.

Cíle projektu:

  • Podpora přeshraničního udržitelného územního rozvoje
  • Vývoj přeshraničního modelu dostupnosti pro kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení lokalit a vytvoření přeshraniční databáze
  • Vypracování společného atlasu lokalit pro hraniční region

Cílové skupiny:

Cílové skupiny pro GIS nástroj - veřejné správy krajů, spolkových zemí a měst v řešeném území, obce.

Cílové skupiny pro výsledky z vyhodnocení lokalit - regionální organizace (Regionální managementy, EUREGIA, apod.), experti v oblasti územního plánování, dopravy a regionálního rozvoje, Agentury hospodářského rozvoje, zájmová sdružení, podnikatelé, regionální obyvatelstvo, veřejné a výzkumné instituce, investoři a neziskový sektor.

Projektoví partneři:

  • Weinviertel Management (Vedoucí partner)
  • Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Projektový partner 1)
  • Jihočeský kraj (Projektový partner 2)
  • Jihomoravský kraj (Projektový partner 3)

Prezentace výsledků projektu:

!!! Dne 25. dubna 2014 se při příležitosti veletrhu URBIS uskuteční prezentace výsledků projektu. Více informací zde (pdf, 1,3 MB).

 

Další informace naleznete na stránkách projektu:
Oficiální stránky projektu ERRAM