Informace č.j.: JMK 66193/2007

Jihomoravský kraj
Rada Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK       66193 /2007            S-JMK 56775/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                        14.5. 2007                                        
 
 
Korespondence s MD ve věci Operačního programu Doprava – dva různé dopisy JMK 64204/2006 z 23.5.2006 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 28. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MD ve věci Operačního programu Doprava – dva různé dopisy JMK 64204/2006 z 23.5.2006“ (dále jen „Žádost“). Žádost byla adresována Radě Jihomoravského kraje (dále jen „RJMK“).
 
 
 
Dle Žádosti „na dopis čj. 16/2006-430-PROG/1 bylo reagováno z JMK dvěma různými dopisy na hlavičkovém papíře hejtmana JMK, oba dopisy mají stejné datum 23.5.2007 a stejné číslo jednací JMK 64204/2006. Podstatný rozdíl je, že jeden z těchto dopisů je podepsán hejtmanem JMK a druhý náměstkem ing. Venclíkem. Požadujeme sdělit:
a) který z těchto dvou dopisů je platný,
b) zda hejtman dne 23.5.2006 byl mimo Brno a tedy jej zastupoval ing. Venclík,
c) v případě, že 23.5.2006 byl hejtman v Brně, tak žádáme podat informaci, jak je možné, že v tentýž den podepisoval za hejtmana na jeho hlavičkovém papíře ing. Venclík.“
 
 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
Dopisy adresované ministerstvu dopravy ze dne 23.5.2006 pod č.j. JMK 64204/2006 jsou oba platné, jejich obsah není protichůdný.
Dopis podepsaný hejtmanem Jihomoravského kraje byl připraven odborem dopravy, obsahuje vymezení základních tezí a připomínek Jihomoravského kraje k návrhu OP Doprava.
Dopis podepsaný Ing. Milanem Venclíkem byl připraven odborem regionálního rozvoje, obsahuje rozpracování základních tezí, je formálním vyjádřením k OP Doprava a obsahuje náležitosti požadované při mezirezortním připomínkováním OP.
 
 
k písm. b) a c) Žádosti:
 
Dne 23.5.2006 byl dopis vypracovaný odborem dopravy předán hejtmanovi Jihomoravského kraje k podpisu před jeho odjezdem na služební cestu. Dopis obsahující podrobnou verzi vypracovaný odborem regionálního rozvoje byl poté z důvodu nepřítomnosti hejtmana podepsán náměstkem Ing. Milanem Venclíkem.
 
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb. v dané věci, resp. k Žádosti nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Stanislav Juránek, v.r.
                                                                               hejtman Jihomoravského kraje