Moravská metropole hostila účastníky Katolické charismatické konference

Brněnské výstaviště hostilo v uplynulých dnech (10. – 14. července 2013) 24. ročník Katolické charismatické konference. Její účastníky pozdravil také náměstek hejtmana Stanislav Juránek, který konferenci zaštítil spolu s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Konference se konala v rámci letošních oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a k Roku víry. Program konference tvořily přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Podrobné informace a program konference na http://konference.cho.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK