Informace č.j.: JMK 61477/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK       61477 /2007            S-JMK 56692/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                        10.5. 2007                                        
 
 
 
Sdělení k R43 - IIa - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 28.4.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – – sdělení k R43 - IIa“ (dále jen „Žádost“). Žádost byla adresována hejtmanovi Jihomoravského kraje.
 
Dle Žádosti: „primátor města Brna Vás oslovil ve věci R43 a UP VUC BSRA svým dopisem ze č.j. KP/66//0 datovaným 15.1.2007.
a) Požadujeme předat kopii veškeré korespondence JMK (a všech jeho orgánů), která byla z JMK odeslána jako odpověď na výše citovaný dopis primátora města Brna
b) sdělit, kdy, kde a za účasti kterých osob jednal hejtman JMK (resp. kterýkoliv z radních JMK) s primátorem Brna od 15.1.2007 o problematice R43 a s jakým výsledkem
c) jaké dokumenty v dané věci předal primátor hejtmanovi a jaké dokumenty v dané věci předal hejtman primátorovi, a to od 15.1.2007.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.“
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Rady Jihomoravského kraje ze dne 26.4.2007 č.j. JMK 54868/2007.
 
k písm. b) Žádosti:
 
Ode dne 15.1.2007 neproběhlo jednání hejtmana Jihomoravského kraje s primátorem města Brna, na kterém by byla speciálně řešena problematika R43.
 
k písm. c) Žádosti:
 
Nedisponujeme Vámi požadovanými informacemi.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb. v dané věci, resp. k Žádosti nedisponujeme.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního          
                                                                              
 
 
 
 
 
Příloha: dle textu