Informace č.j.: JMK 59024/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
 Čj.:                                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
59024/2007                             S-JMK 39533/2007 OKP                        Mgr. Klusáčková/541651234         4.5. 2007                                          
 
 
Jednání hejtmana k R43 a UP VUC Břeclavsko - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 24.3.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Jednání hejtmana k R43 a UP VUC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“). Žádost byla adresována hejtmanovi Jihomoravského kraje.
 
Dle Žádosti „požadujete
a) předat veškerou korespondenci, které předcházela jednání hejtmana s primátorem města Brna,
b) předat veškerou korespondenci, která předcházela jednáním hejtmana s MMR,
c) předat kopie všech dokumentů, které byly při těchto jednáních předány a mají vztah k R43,
d) předat kopie všech dokumentů, které byly při těchto jednáních předány a mají vztah k R52 a UP VUC Břeclavsko,
e) sdělit, jaké závěry byly vyvozeny z toho, že Krajský úřad JMK a jeho pracovníci dlouhodobě informovali zastupitele, město Brno, obce v JMK i občany o tom, že R43 je schválena v UP VUC BSRA a přitom koridor R43 není závazně schválen a není ve směrné části vymezené usnesením vlády ve SMĚRNICÍCH ani uveden.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.“
 
Poté jste byli dopisem ze dne 28.3.2007 č.j. JMK 39533/2007 vyzváni k upřesnění Žádosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení výzvy. Žádost byla ve lhůtě upřesněna Vaším přípisem ze dne 20.4.2007
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii dopisu primátora města Brna z  8.1.2007 (JMK 13162/2007).
 
k písm. b) Žádosti:
 
Nedisponujeme Vámi požadovanými informacemi, resp. Vámi požadovanou korespondencí.
 
k písm. c) Žádosti:
 
Nedisponujeme Vámi požadovanými informacemi.
 
k písm. d) Žádosti:
 
Nedisponujeme Vámi požadovanými informacemi.
                                  
k písm. e) Žádosti:
 
Odpověď Vám byla zaslána samostatným dopisem hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 10.4.2007 č.j. JMK 47232/2007.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb. v dané věci, resp. k Žádosti nedisponujeme.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního            
                    
                                                        
 
 
 
 
 
Příloha: dle textu