Kraj opakovaně nabízí k prodeji areál staré nemocnice ve Znojmě

Jihomoravský kraj opakovaně nabízí k prodeji areál staré nemocnice ve Znojmě, který se nachází v okrajové historické části města Znojma a je vymezen ulicemi Vídeňská, Dyjská a Na Kolbišti. Areál je začleněn do památkově chráněného území a k prodeji jsou určeny budovy a pozemky, přičemž celková výměra je cca 30 000m2.

Předmětem prodeje nejsou budovy s pozemky užívané jako léčebna dlouhodobě nemocných, které zůstanou i nadále ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Areál je v současné době užíván příspěvkovou organizací kraje Nemocnicí Znojmo a také Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje.
„Rada Jihomoravského kraje schválila opakovaně záměr prodeje areálu staré nemocnice ve Znojmě za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 72,5 milionu  korun“ sdělil náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík. „Stejně jako u předchozích pokusů o prodej areálu je nabídkové řízení nastaveno tak, že budoucí kupující bude povinen uzavřít s příspěvkovými organizacemi kraje smlouvy o nájmu do 31. prosince 2015, přičemž důvodem tohoto postupu je to, že v současné době není z kapacitních důvodů možné úplné vyklizení areálu,“ doplnil náměstek Pavlík.

Záměr prodeje obsahující podmínky nabídkového řízení je zveřejněn na úřední desce krajského úřadu od 25. června 2013, přičemž termín pro podávání nabídek je stanoven nejpozději do 12:00 dne 13. srpna 2013. Kromě úřední desky je záměr prodeje možné nalézt také na internetových stránkách Jihomoravského kraje v sekci Prodej majetku http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=204899&TypeID=2 .