Prezentace moravských vín v Bruselu

Delegace Jihomoravského kraje pod vedením náměstka hejtmana Romana Celého se dne 2. července 2013 zúčastnila v Bruselu prezentace moravských vín.

Akci s názvem Czech Wine Party pořádá již od roku 2008 Stálé zastoupení ČR při Evropské unii, Jihomoravský kraj a Vinařský fond ČR. Czech Wine Party je jedinečnou příležitostí prezentovat Jihomoravský kraj a moravská vína vrcholným pracovníkům institucí EU, diplomatům a zástupcům dalších institucí působících v Bruselu. Součástí akce byla také prezentace Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, která představila účastníkům jihomoravské vinařské cyklostezky a projekt Sklepní uličky.
Delegace JMK se během své návštěvy Bruselu zúčastnila také návštěvy a jednání v Evropském parlamentu a recepce stálého představitele ČR při NATO. Při jednání na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii zástupci Úseku finanční politiky seznámili delegaci s nejnovějším vývojem v oblasti vyjednávání následujícího víceletého finančního rámce a poté došlo na diskuzi nad nejpalčivějšími problémy regionů stran čerpání dotací z fondů EU, jako jsou velmi přísná auditní pravidla nebo relativně krátké lhůty pro implementaci již zahájených projektů. Jednající se shodli na tom, že Jihomoravský kraj jako jeden z mála regionů ČR pravděpodobně nebude mít významnější potíže s vyčerpáním své alokace a tedy maximálním využitím dostupných zdrojů financování.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK