Informace č.j. JMK 65572/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK    65572 /2007               S-JMK59459/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                         16.5. 2007                                         
 
 
Probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – duben 2007 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 6.5.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost občanského sdružení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 - probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – duben 2007“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti „dne 17.10.2006 se ing. ach. Hamrlová zúčastnila jednání na městském úřadě Mikulov spolu se zástupci města, ŘSD, atd. Požadujeme sdělit
a) sdělení, kdy a kde se některý pracovník KrÚ JMK zúčastnil jednání týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, a to za období od 1.4.2007 do 30.4.2007
b) ke každému jednání dle bodu a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence včetně pozvánky, zápisu/záznamu z jednání a kopií dokumentů získaných a předaných při jednání.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná
“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
Nedisponujeme Vámi požadovanými informacemi, resp. Vámi požadovanou korespondencí. Nad rámec ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že se v daném období žádný zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje nezúčastnil žádného jednání ve výše uvedené věci.
 
k písm. b) Žádosti:
 
Nedisponujeme Vámi požadovanými informacemi, resp. Vámi požadovanou korespondencí.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního