Přijetí studentů z evropského projektu „Problém? Vyřešíme!“

Radní Jihomoravského kraje Bohumila Beranová a Jaroslav Parolek ve čtvrtek 27. června 2013 přivítali v sídle krajského úřadu studenty z evropského projektu „Problém? Vyřešíme“.

Tento tréninkový kurz byl podpořen grantem z programu Mládež v Akci Českou národní agenturou a koná se ve dnech 23. až 30. června 2013 v Lednici na jižní Moravě. Účastní se ho mladí lidi z České republiky, Turecka, Estonska, Portugalska, Španělska, Bulharska a Velké Británie.
Projekt se zabývá zvládáním krizových situací, efektivnímu řešení nejrůznějších mezilidských konfliktů, boji proti xenofobii a rasismu. Efektivní metody zvládání těchto každodenních problémů v našich společnostech se projekt snaží dosáhnout mírumilovné a harmonické evropské společnosti.
Více informací naleznete na www.eycb.eu .
foto JMKfoto JMK