Zahájena stavba Moravian Science Centre Brno

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek se v pátek 28. června 2013 zúčastnil slavnostního odhalení desky u příležitosti zahájení stavby Moravian Science Centre Brno.

Hlavním cílem projektu je vytvořit v městě Brně jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu. Jedná se o místo k seznámení se s přírodními zákonitostmi, fyzikálními jevy i chemickými úkazy populárně vědeckou formou. Centrum bude sloužit nejen studentům přírodovědných a technických oborů, ale zejména má za cíl oslovit širokou veřejnost.
Celková částka, která je plánována na uskutečnění projektu, činí cca 630 milionů korun. V této částce jsou obsaženy náklady na přípravu projektu, vlastní realizaci rekonstrukce budovy, náklady na interiérové vybavení a vybudování expozice. Dotace ze strany Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace činí téměř 100% celkových nákladů projektu (600 milionů korun). Plánovaný termín dokončení realizační fáze projektu a otevření centra pro veřejnost je prosinec 2014.

Další podrobnosti jsou ZDE (doc, 34 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK