Hejtman Michal Hašek: Žádáme vládu o pokračování přípravy klíčových silničních staveb

Rada Jihomoravského kraje na svém výjezdním zasedání v Boskovicích 27. června 2013 požádala vládu ČR o pokračování příprav klíčových dopravních staveb na jižní Moravě.

„Rada přijala usnesení, kterým se obrací na vládu, a to jakoukoliv, protože žijeme v politicky turbulentní době, aby pokračovala v přípravě klíčových dopravních staveb na jižní Moravě, tedy R 52 a R 43 nebo jejich úseků včetně jejich financování. Ve státním rozpočtu České republiky i Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 by měly být na tyto stavby vyčleněny prostředky. Reagovali jsme tak i na podněty starostů Boskovic i Blanska,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
Další apel krajské rady směrem k vládě se týká prodloužení možnosti čerpání evropských fondů o jeden rok. „Umožnilo by nám to jednání o realokacích, aby nevyčerpané prostředky směřovaly do regionálních operačních programů. Chceme především posílit financování do dopravní infrastruktury. Pro Jihomoravský kraj by mohlo jít řádově o stovky milionů korun, až 800 milionů korun. S tím souvisí naše žádost o znovuobnovení kofinancování projektů Regionálních operačních prostředků ze státního rozpočtu. Dřívější rozhodnutí Nečasovy vlády bylo diskriminační. Žádáme také, aby nová vláda projednala s Evropskou komisí další existenci regionálních operačních programů. Je v zájmu České republiky, aby se podařilo využít evropské peníze a právě regionální operační programy je čerpaly nejlépe,“ řekl hejtman Hašek.
Poslední výzva jihomoravské krajské rady adresovaná nové vládě je žádost o změnu úhradové vyhlášky ve zdravotnictví. „Není dlouhodobě možné, aby nemocnice dostávaly  jen 94 procent toho, co reálně pracují,“ konstatoval hejtman Hašek.
 

Krajská rada vyhlásila nové výběrové řízení na místo ředitele Nemocnice Kyjov

Rada Jihomoravského kraje na jednání v Boskovicích rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele Nemocnice Kyjov.
V nemocnici dosud probíhalo výběrové řízení, které vyhrál dosavadní ředitel Petr Svoboda. Ten stojí v čele nemocnice od začátku roku 2012 a od začátku května zároveň řídí nemocnici v Karlových Varech. "Pan ředitel Svoboda mi oznámil, že odstupuje z výběrového řízení. Rada jej proto zrušila a dnes vyhlásila nové. Ředitel Svoboda odvedl v uplynulých měsících ohromný kus práce a nemocnici vede velmi dobře. Zároveň si ale nedokážu představit, že by současně řídil kyjovskou nemocnici a nemocnice v Karlovarském kraji, " uvedl hejtman Michal Hašek.
Radní rovněž schválili roční účetní závěrku krajem zřizované společnosti CL Junior Auto Boskovice s.r.o. a několik investičních záměrů příspěvkových organizací v oblasti školství, mj. investiční záměr Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Tématem výjezdního jednání v Boskovicích byla mj. informativní zpráva o jednotlivých problémech (mj. trhu práce, hospodářské situaci a integrovaného záchranného systému) ve správních obvodech jednotlivých obcí s rozšířenou působností v okrese Blansko. Mezi ně patří např. dopravní dostupnost, financování sociální péče či protipovodňová opatření. Jednání rady se proto účastnili také starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek a starosta Blanska Lubomír Toufar i zástupci hasičů a policie. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK