Započala stavba CEITEC Science parku

V Brně-Medlánkách započala v pátek 21. června 2013 stavba CEITEC Science Parku. Slavnostního zahájení akce se zúčastnili náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek, radní Jiří Janda a předseda Finančního výboru zastupitelstva Roman Hanák.

Jihomoravský kraj v přímé blízkosti Středoevropského technologického institutu CEITEC a dalších čtyř výzkumných center v tomto vědeckém parku nabídne technologickým firmám laboratoře pro vlastní výzkum a vývoj i blízkou spolupráci s brněnskými vědci. První firmy by se měly do prostor stěhovat v červenci 2014. Celkové náklady na projekt jsou 383 milionů korun a předpokládaným provozovatelem bude Jihomoravské inovační centrum (JIC).

„Abychom maximálně využili potenciál kraje, potřebujeme, aby nově vzniklá výzkumná centra intenzivně spolupracovala s firmami a inovativní technologie se tak díky produktům těchto firem dostávaly přímo na trh. Nově budovaný park vytvoří ideální podmínky právě pro takovou úzkou provázanost mezi vědci a podniky. Kraj si od toho slibuje nová pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, další rozvoj technologického podnikání i vytvoření zajímavého prostředí pro kvalitní investice od zahraničních firem,“ řekl náměstek hejtmana Václav Božek.
CEITEC Science Park rozšíří stávající infrastrukturu pro podporu podnikání v oblasti inovací v Brně. Jihomoravský kraj prostory buduje především pro firmy z oblasti pokročilých materiálů, nanotechnologií a mikrotechnologií. Jedná se o sektory, které jsou doménou právě Středoevropského technologického institutu CEITEC, center SIX Alisi a AdMaS a Centra materiálového výzkumu. Všechna tato výzkumná pracoviště stejně jako strojní či chemická fakulta VUT se nachází v dosahu nově budovaných prostor.
Podrobná tisková zpráva ZDE (doc, 31 kB).
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK