Krajské zastupitelstvo pomohlo obcím postiženým povodněmi

Krajské zastupitelstvo pomohlo obcím postiženým povodněmi

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 20. června 2013 schválilo poskytnutí peněžitého daru v celkové výši 1 milionu korun krajům postiženým letošními povodněmi.

Částka 150 000 korun je určena Ústeckému kraji, dalších 850 000 korun směřuje do dvanácti konkrétních měst a obcí v Čechách (Drahoňův Újezd, Hostouň, Přívětice, Blovice, Hradešice, Zvíkovec, Bechyně, Týn nad Vltavou, Soběslav, Veltrusy, Zálezlice po 75 000 korunách a Veselí nad Lužnicí 25 000 korun). Současně zastupitelstvo schválilo dotace v celkové výši 310 000 korun třem obcím na jižní Moravě, které byly postiženy bleskovou povodní v červnu letošního roku. „Konkrétně se jedná o částku 90 000 korun pro obec Černovice určenou na opravu a vyčištění místní kanalizace a zajištění hráze rybníka, 200 000 korun pro obec Brumov na odklizení naplavenin a hrubé terénní úpravy a 20 000 korun pro obec Běleč na opravu poničeného přívodu vody do požární zbrojnice,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Zastupitelé rovněž schválili poskytnutí peněžitého daru ve výši 2,5 milionu korun Hasičskému záchrannému sboru JMK na rekonstrukci vozidla CAS 24 Tatra 815. „Jedná se o generální rekonstrukci podvozku a motoru a komplexní výměny nástavby tohoto vozidla pro požární stanici Mikulov. Cisterna umožňuje provádět všechny typy zásahů v rozmanitém terénu hasebního obvodu požární stanice Mikulov, které jsou pro techniku na jiných podvozcích těžko dostupné,“ řekl hejtman Hašek.

Krajské zastupitelstvo také schválilo uzavření Memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a městem Znojmo. Memorandum souvisí s účastí fotbalového klubu 1. SC Znojmo v nejvyšší fotbalové soutěži České republiky a zajištěním sportovní a technické podpory tohoto klubu. Kraj i město Znojmo chtějí na základě vzájemné součinnosti působit při zkvalitňování technického a sportovního zázemí fotbalového klubu 1. SC Znojmo a podporovat reprezentativní působení klubu v nejvyšší fotbalové soutěži ČR a podílet se tak na příkladné reprezentaci a propagaci jižní Moravy, města Znojma a celého znojemského regionu v ostatních částech republiky. Obě strany následně uzavřou zvláštní písemnou dohodu, ve které budou vymezeny podmínky, za nichž bude tato spolupráce realizována.

Zastupitelstvo schválilo dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 22 milionů korun

„V letošním rozpočtu máme pro tyto účely vyhrazeno celkem 30 milionů korun. Zbývajících osm milionů držíme jako rezervu a rozhodovat o nich se bude po prázdninách. Jsem hrdý na to, že již od roku 2009 každoročně podporujeme dobrovolné hasiče na jižní Moravě v takovém rozsahu, nejvyšším proti ostatním regionům republiky. Rozhodně si to zaslouží, sami dobrovolně nasazují své životy v boji s ohněm i během mimořádných událostí, jako například v uplynulých dnech při povodních,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Jde o dotace určené k zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí nejen na hašení požárů, ale i na záchranných pracích, při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech. Rozdělení dotací vychází z Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016, který byl schválen letos v únoru. Cílem programu je výrazné zlepšení materiálního vybavení jednotek dobrovolných hasičů zapojených do integrovaného záchranného systému kraje. Ty si mohou za dotace koupit či rekonstruovat automobily, cisternové stříkačky, zásahovou a pracovní výstroj a výzbroj, speciální vybavení pro záchranné a likvidační práce. Těm žadatelům, jejichž žádosti byly posouzeny a doporučeny odbornou komisí, poskytne kraj dotaci maximálně do 70 procent celkových výdajů. Například na nákup zásahového požárního automobilu cisternové automobilní stříkačky (nebo jenom cisterny) se poskytuje dotace v maximální výši jednoho milionu korun.

Krajští silničáři dostali přidáno na opravy silnic po letošní zimě

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje rovněž reagovalo na zvýšenou potřebu finančních prostředků na řešení kritického stavu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje a schválilo změny v rozpočtu kraje na letošní rok. „Pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje to znamená posílení rozpočtu o částku 25 milionů korun, další opatření chystáme na zářijové zastupitelstvo. Letos byla zima opravdu katastrofální, silničáři potřebují každou korunu, teď je to 25 milionů a v září očekávám další posílení rozpočtu jihomoravských silničářů,“ uvedl hejtman Hašek.

Zastupitelstvo též schválilo dotaci Regionální agrární komoře Jihomoravského kraje ve výši půl milionu korun na podporu zemědělství v Jihomoravském kraji. Půjde zejména o realizaci Jihomoravských dožínek 2013, seminářů pro zemědělce, organizaci soutěže Zlatá Chuť jižní Moravy 2013 a prezentaci na výstavě Země živitelka 2013.

Vinařskému fondu schválilo krajské zastupitelstvo dotaci ve výši 5 milionů korun na realizaci akce Podpora a rozvoj vinařské turistiky na jižní Moravě. Zároveň zastupitelé schválili dotaci v celkové výši půl milionu korun na vinobraní ve Znojmě a Mikulově – na obě akce směřuje částka 250 tisíc korun.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK