Individuální projekt „ Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“

Již druhým rokem probíhá realizace projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, který je finančně podpořen ve výši 590 334 465 korun v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktivity projektu probíhají v období od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2015.

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž potřeba vyplývá ze schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014. Cílem projektu je pomoc převážně sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, podpora jejich návratu na trh práce a začlenění mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
Podrobná tisková zpráva je ZDE (doc, 151 kB)