Soutěž Čarovné barvy země zná své vítěze

V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích byly ve čtvrtek 13. června 2013 vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Čarovné barvy země. Ocenění vítězům předal krajský radní Jiří Němec.

Do žákovské malířské soutěže „Čarovné barvy země“ vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích se zapojilo 20 přihlášených škol z České i Slovenské republiky ve 35 přihlášených soutěžních týmech. Předmětem soutěže byly kolektivní malířské práce vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel.
Nejmladší děti (5-8 let) vytvořily na téma „Svět kolem nás (otisk přírody)“ 38 prací, děti 2. kategorie (9-11 let) pracovaly na téma „Okouzlení přírodou (pramen života) “ a přihlásily do soutěže 14 děl. Starší děti v III. a IV. kategorii se pak zabývaly cyrilometodějskou tématikou. Děti mezi 12–15 lety připravily ve svém tematickém okruhu „Půda jako kronika (patroni Evropy sv. Cyril a Metoděj)“ 14 děl a žáci mezi 16–19 lety s tématem „Obrazy z dějin (Magnae Moraviae) “ 3 obrazy.
V první kategorii zvítězil tým Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou, ve druhé kategorii získala první místo práce Pramen života týmu ze Základní školy Vacenovice. Vítězem ve třetí kategorii se stal tým Střední školy Strážnice s prací Nástroj moci. V nejstarší kategorii získala první místo práce týmu Purkyňova gymnázia Strážnice nazvaná O udatném národu českém.
foto JMKfoto JMKfoto JMK