Jihomoravský kraj získal ratingové hodnocení Aa1.cz

Jihomoravský kraj získal od společnosti Moody’s Investors Service Limited národní rating Aa1.cz. Rada JMK dnes ve čtvrtek 13. června 2013 vzala toto ratingové hodnocení na vědomí. Následně toto hodnocení předal hejtmanovi Michalu Haškovi analytik společnosti Ivan Kuvík.

„Velmi pozitivní výsledek ratingu, opakovaně potvrzený nezávislou ratingovou agenturou, dokazuje, že Jihomoravský kraj dobře hospodaří,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Ocenění budeme i nadále využívat při jednání s celou řadou finančních institucí. Je to důležitá známka nejen pro jednání v rámci veřejného sektoru, ale i pro atraktivitu regionu pro potenciální domácí i zahraniční investory,“ uvedl hejtman Hašek. Cílem ratingového hodnocení je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům.

Rating Aa1.cz udělený Jihomoravskému kraji zohledňuje zejména konzervativní přístup kraje k řízení rozpočtu, který mu umožňuje udržovat vyrovnané hospodaření a dostatečné provozní přebytky. Rating zohledňuje také dobře zvládnutelnou dluhovou službu kraje, přestože se jeho zadluženost v posledních dvou letech mírně zvýšila.

Ratingový výhled je stabilní. Zvýšit by jej mohlo zlepšení provozních přebytků k dvouciferným hodnotám a stabilizace nebo snížení dluhu. K tlaku na snížení ratingu by naopak mohl vést prudký nárůst dlouhodobé zadluženosti kraje nad jeho plánovanou úroveň společně s propadem provozních výsledků.

Národní rating Moody’s mají v České republice celkem tři kraje (kromě Jihomoravského ještě Liberecký a Ústecký kraj), a to na stejném stupni Aa1.cz – jde o druhý stupeň z celkem jednadvacetibodové škály hodnocení, který představuje velmi vysokou schopnost dostát svým splatným závazkům (ve srovnání s ostatními domácími subjekty), nejvyšší, který může dosáhnout kraj.

Jihomoravský kraj uzavřel smlouvu o ratingovém hodnocení se společností Moody’s Investors Service 1. prosince 2011. Na základě této smlouvy provedla společnost Moody’s Investors Service v roce 2012 ratingovou analýzu a udělila Jihomoravskému kraji národní rating Aa1.cz. V letošním roce byla opětovně provedena ratingová analýza a Jihomoravskému kraji byl znovu udělen národní rating Aa1.cz.

Podle ratingové analýzy patří mezi silné stránky Jihomoravského kraje:
» Dostačující provozní přebytky s přihlédnutím na příznivý splátkový kalendář.
» Téměř vyrovnaný rozpočet.
» Stabilní hotovostní rezervy.

Ke slabým stránkám Jihomoravského kraje patří:
» Omezená míra vlivu kraje na své rozpočtové příjmy a výdaje.
» Stoupající zadluženost v letech 2012 a 2013.

Podrobná informace k ratingu ZDE (pdf, 577 kB).
foto JMK