Informace č.j. JMK 64459/2007

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

                                                                                      

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 64459/2007                Suchá/1522                                                  17.5. 2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 Vážený pane docente,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 10. 5. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 61586/2007, Vám sděluji, že Vámi požadovaný materiál týkající se bodu 12 na 117. zasedání Rady Jihomoravského kraje Vám nemůžeme zaslat, protože tento materiál byl z jednání RJMK stažen.

 

 S pozdravem

  

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů