HUMANITÁRNÍ POMOC KRAJŮM POSTIŽENÝM POVODNĚMI

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje a Český červený kříž – oblastní spolek Brno-město organizují v Jihomoravském kraji humanitární pomoc krajům, které byly postiženy povodněmi.

 

1. Nabídky materiální pomoci:
Příjem: sklad ČČK na ul. Křenová 66, Brno; pondělí - sobota od 8.00 hod. do 18.00 hod.; tel. 549 241 992 nebo 603 492 428, e-mail: cck@cck-brno.cz
 Přehled aktuálních požadavků bude průběžně zveřejňován na webových stránkách portálu krizového řízení v Jihomoravském kraji – KRIZPORT (www.krizport.cz ).

2. Nabídky sil a prostředků jednotek dobrovolných hasičů obcí v JMK:
Kontakt: Krajské operační a informační středisko HZS JMK, tel.: 950 640 400; e-mail: opis@firebrno.cz

3. Nabídky finanční pomoci:
Číslo účtu: 222885/5500, variabilní symbol 111
DMS: ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč)
 

Pomoc postiženým oblastem bude nabídnuta prostřednictvím Asociace krajů ČR.

 

 Plný text ZDE: (pdf, 188 kB)