V Brně bylo odhaleno sousoší svatých Cyrila a Metoděje

U katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově bylo ve čtvrtek 6. června 2013 odhaleno sousoší svatých Cyrila a Metoděje autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka. Akce, související s oslavami 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se zúčastnil také hejtman Michal Hašek.

„Cyrilometodějská tradice je významná pro historii, současnost i budoucnost jižní Moravy. Jsem velmi rád, že ode dnešního dne tyto dva odvážné muže bude připomínat toto moderní sousoší právě zde v srdci moravské metropole na Petrově,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Sousoší požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Jak uvedl, mělo by se stát nejen symbolickým poděkováním za působení svatých Cyrila a Metoděje, ale i připomínkou hodnot, které přinesli a šířili.

Na ztvárnění památníku slovanských věrozvěstů a jeho realizaci vyhlásilo v roce 2011 brněnské biskupství výtvarnou soutěž, které se zúčastnilo dvacet devět doručených návrhů. Vítězem soutěže se stali autoři sochař Vladimír Matoušek s Radimem Horákem. Porotci ohodnotili vítězný návrh jako řešení pokorné, soudobé, výrazné i sdělné, přinášející do souvislosti místa svébytný tvar, který obstojí vedle stávajících soch svatých Petra a Pavla.

Po odhalení sousoší si hejtman Hašek společně s biskupem Cikrlem prohlédli výstavu Diecézního muzea v Brně nazvanou Kotva a pramen - cyrilometodějská tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě. Výstava připomíná lokality, odpradávna spojované s působením obou světců. Představuje moravské kostely a duchovně živá místa, zasvěcená sv. Klementovi – v českém prostředí známému častěji jako Kliment. Kotva a pramen, které daly výstavě název, jsou atributy tohoto světce, symbolizující jeho zázračné získání vody a jeho mučednickou smrt ve vyhnanství.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK